Skip to main content

Jak zostać kierowcą taxi - praktyczne wskazówki i aktualne wymagania do pracy z OnlyGo

Praca kierowcy taxi to ciekawy sposób na zarobek i jedno z mniej monotonnych zajęć na polskim rynku pracy. Stwarza ona okazję do codziennego spotykania nowych, interesujących klientów oraz umożliwia dobre zarobki, uzależnione głównie od zaangażowania kierowcy. Jest to zajęcie, którego może podjąć się każdy, kto ukończył 18 lat i posiada takie dokumenty jak prawo jazdy kategorii B, zaświadczenie o niekaralności oraz badania lekarskie i psychologiczne. Kierowca taksówki może pracować na zasadzie zatrudnienia na umowę lub poprzez założenie własnej działalności gospodarczej. Jak wyglądają warunki zatrudnienia w obu tych przypadkach i jakie wymogi należy spełnić, by móc zostać kierowcą taxi dowiesz się, czytając dalszą część tekstu.

Praca kierowcy taxi a własna działalność gospodarcza

Praca kierowcy taxi poprzez założenie własnej działalności gospodarczej początkowo będzie zdecydowanie bardziej kosztowne, ponieważ wymaga od nas wkładu minimum 1000 zł na start. Równocześnie charakteryzuje się dużo niższym podatkiem, bowiem jeśli będziesz rozliczać się na kartę podatkową, wyniesie on najwyżej 275 zł. Dodatkowo możesz liczyć zwolnienie z podatku VAT.

Aby założyć własną działalność taxi, należy spełnić kilka istotnych wymogów, a także przystosować auto do pełnienia roli taksówki poprzez zamontowanie oznakowania oraz odpowiedniego wyposażenia.

1. Rejestracja działalności

Większość kierowców, którzy chcą zostać taksówkarzami, wybiera jednoosobową działalność gospodarczą, czyli JGD. Rejestracja tego typu działalności jest niezwykle prosta, bowiem wymaga złożenia jednego wniosku CEIDG-1. Można to zrobić zarówno w urzędzie jak i online. Zanim, jednak zdecydujesz się to zrobić, musisz podjąć kilka ważnych decyzji, takich jak:

 • forma opodatkowania działalności – najkorzystniejsze jest tutaj rozliczanie na podstawie wspomnianej już wcześniej karty podatkowej, która sprawia, że podatek dochodowy wyniesie kierowcę maksymalnie 275 zł miesięcznie i to niezależnie od przychodów,
 • kody Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD – istnieje możliwość wyboru 10 kodów, chociaż kierowcy taksówek najczęściej decydują się na korzystanie z jednego, czyli PKD 49.32 z klasyfikującego usługi przewozu osób i bagażu taksówką,
 • przedmiotowe zwolnienie z VAT – zdecydowana większość taksówkarzy generuje obroty na poziomie wyższym niż 200 000 zł rocznie. Pozwala to im na przedmiotowe zwolnienie z 8% VAT. Dodatkowo zwolnienie to przysługuje z automatu, dlatego nie trzeba go nigdzie zgłaszać,
 • składki na ZUS – osoby, które nigdy wcześniej nie prowadziły działalności, mogą skorzystać z ulgi na start, dzięki której składka przez dwa pierwsze lata wynosi 650 zł miesięcznie.

2. Dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności

Osoba, która chce założyć własna działalność gospodarczą i zostać kierowcą taxi musi również przygotować kilka istotnych dokumentów, wśród których znajdują się:

 • potwierdzenie badania lekarskiego – można je uzyskać w dowolnym ośrodku medycznym, a jego koszt jest z góry ustalony przez państwo i wynosi 200 zł. W zakres tego badania wchodzi pomiar ciśnienia krwi oraz ciśnienia tętniczego, badania okulistyczne, laryngologiczne i neurologiczne,
 • potwierdzenie badania psychologicznego – podobnie jak w poprzednim przypadku wykonuje się je w dowolnym ośrodku medycznym, jednak cena jest nieco niższa i wynosi 150 zł. Polega ono na pomiarze czasu reakcji kierowcy w różnych warunkach, sprawdzeniu zdolności koncentracji itp.,
 • zaświadczenie o niekaralności – potwierdzające posiadanie czystej kartoteki. Zaświadczenie to można uzyskać w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, a koszt wydania to jedyne 30 zł,
 • oświadczenia przedsiębiorcy – są to dwa dokumenty, spośród których pierwszy mówi o spełnieniu wymogu dobrej reputacji a drugi o chęci zatrudnienia innych kierowców lub jej braku,
 • wykaz użytkowanych pojazdów – jest to lista samochodów, które będą wykorzystywane przez kierowcę w pracy taksówkarza. W wykazie tym mogą znajdować się jedynie pojazdy, którymi kierowca ma prawo dysponować oraz takie, które przeszły odpowiednie badania taxi,
 • licencja taxi – dokument uprawniający do przewozu osób na obszarze objętym licencją. Koszt takiej licencji to 200 – 500 zł a minimalny okres ważności to 15 lat,
 • wypis z licencji taxi wydawany na samochód – pozwala na użytkowanie pojazdu na prawach taksówki. Koszt takiego dokumentu wynosi 11% ceny wcześniejszej licencji, czyli od 22 do 55 zł.

Praca kierowcy taxi na umowie

W przypadku chęci rozpoczęcia pracy jako kierowca taxi na umowie należy najpierw uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty oraz przystosować własny pojazd do wymagań stawianym taksówkom. W przypadku braku pojazdu można wynająć auto od pracodawcy. Dopiero po spełnieniu wszystkich tych kroków powinno się podpisywać umowę o pracę.

1. Niezbędne dokumenty

W przypadku kierowców zatrudnionych na umowie lista dokumentów jest praktycznie analogiczna jak w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą, jednak zdecydowanie krótsza. Zawiera ona następujące pozycje, które wymogami nie różnią się od tych wymienionych w poprzednich punktach:

 • potwierdzenie badania lekarskiego,
 • potwierdzenie badania psychologicznego,
 • zaświadczenie o niekaralności.

2. Wybór pracodawcy

Osoby, które chcą rozpocząć pracę jako kierowca taxi na umowie, mają do wyboru możliwość zatrudnienia w tradycyjnej korporacji lub u partnerów flotowych umożliwiających pracę z aplikacjami takimi jak Bolt. Druga z opcji daje zdecydowanie większą swobodę w pracy oraz ciekawsze możliwości zarobkowe, dlatego to na niej głównie się skupiamy.

Partnerem flotowym nazywany zatem przedsiębiorstwo, które świadczy usługi przewozu osób taksówką za pośrednictwem aplikacji przewozowych. Partner flotowy nie tylko prowadzi księgowość, dba o sprawy administracyjne czy wypłaca wynagrodzenie kierowcom, ale i ma możliwość wynajmu samochodów na cele taksówkarskie osobom, które tego auta nie posiadają. W zamian za ten szeroki zakres usług i pomoc partner flotowy pobiera od kierowcy opłatę w różne, z góry ustalonej wysokości.

Wymagania stawiane taksówkom

Niezależnie od tego, czy chcemy być kierowcą na umowie, czy prowadzić własna działalność musimy posiadać odpowiednio wyposażony i oznakowany pojazd. Pojazd taki musi posiadać minimum 4 miejsca dla podróżnych oraz oferować dostęp do bagażnika z zewnątrz. Wśród wyposażenia obowiązkowego można również wymienić podświetlaną lampę na dachu, koło zapasowe lub zestaw naprawczy, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę i gaśnicę. Kierowca powinien założyć również konto na aplikacji pośrednika w swoim telefonie lub posiadać zalegalizowany taksometr.

Każdy samochód, który ma zostać dopuszczony do pracy powinien również przejść przegląd taxi na SKP, który polega na diagnostyce stanu auta oraz sprawdzeniu obecności wyposażenia. Ostatni krok to uzyskanie wypisu licencji taxi, oznakowanie pojazdu oraz zakup odpowiedniego ubezpieczenia. Osoby, które nie posiadają własnego auta, mogą wynająć już przystosowany pojazd od partnera flotowego. Ceny takiego wynajmu zaczynają się od 400, a kończą na 800 zł tygodniowo i jest to zależne od modelu auta.

Wymagania dla kierowców taxi zniesione w 2019 roku

Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym z 2019 roku zniosła kilka z wcześniejszych wymagań obowiązujących taksówkarzy i pojazdy użytkowane przez nich w swojej codziennej pracy. Warto o tym wiedzieć, by niepotrzebnie nie stresować się wymaganiami, których już nie trzeba spełniać. Wśród wymogów tych można wymienić:

 • obowiązkowe szkolenia dla kandydatów na taksówkarzy z topografii miasta, przepisów porządkowych, cen urzędowych, niezbędnego oznakowania, stref taxi oraz zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • egzamin na taksówkarza kończący wspomniane wyżej szkolenie,
 • minimalny wiek kierowcy (obowiązywała konieczność ukończenia 21 roku życia),
 • taksometr i kasa fiskalna w aucie.

Chcesz zostać kierowcą z OnlyGo? Zapraszamy do kontaktu! Zadzwoń i zapytaj ile będziesz zarabiać tygodniowo

Najpopularniejsze wpisy na blogu OnlyGo

Chcesz zostać kierowcą Uber, Bolt lub Free Now?
Pracuj jako kierowca z OnlyGo. Zadzwoń teraz i zapytaj ile będziesz zarabiać tygodniowo:

Praca Uber
Sprawdź jak łatwo możesz zostać kierowcą Ubera.
Kliknij logo Ubera poniżej.

Praca Bolt
Zobacz jak szybko możesz zostać kierowcą Bolta.
Kliknij logo Bolta poniżej.

Praca Free Now
Dowiedz się jak zostać kierowcą Free Now i zacząć zarabiać.
Kliknij logo Free Now poniżej.